Izviješće o rezultatima analize voda i mora

Rezultati mikrobioloških rezultata kvalitete mora u lučici PŠD Špinut

Praćenje mikrobiološke kvalitete mora u lučici Špinut u sklopu projekta „ECOMAP“ iz programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2014-2020, započelo je u travnju 2019. godine. Cilj praćenja je mikrobiološka karakterizacija mora u svrhu utvrđivanja mogućih ispuštanja fekalnih voda s brodova, brodica i kopna, a u svrhu zadovoljavanja uvjeta za stjecanje i održavanje certifikata Plava Zastava, međunarodnog priznanja izuzetne čistoće, kvalitete i urednosti,kojeg lučica posjeduje od 2014. godine. Iako mikrobiološka kvaliteta mora nije obavezni kriterij koji treba udovoljiti za dobivanje Plave Zastave, cilj „ECOMAP“ projekta je stvoriti uvjete za postizanje najmanje dobre kvalitete, kako bi se naglasila ekološka opredijeljenost lučice te prepoznali njeni napori u zaštiti i očuvanju morskog okoliša. U razdoblju travanj 2019. – ožujak 2020. obavljeno je ukupno 11 serija mjesečnih uzorkovanja mora za određivanje indikatora mikrobiološke kvalitete, Escherichiacoli i crijevnih enterokoka. Također su obavljana i mjerenja fizikalnih parametara (temperatura i salinitet morske vode). Uzorkovanja i ispitivanja obavio je projektni partner PP4Institut za oceanografiju i ribarstvo. Istraživanja su obavljana na ukupno 10 kontrolnih točaka od čega je šest u samoj lučici, dvije na susjednoj plaži (Prva Voda), jedna kontrolna točka izvan lučice te jedan izvor slatke vode u samoj lučici (Slika 1).

(Slika 1.)

(Slika 1.)

Na temelju obrađenih rezultata (Slika 2) može se utvrditi da je u navedenom razdoblju istraživanja mikrobiološka kvaliteta mora u lučici bila uglavnom izvrsna na 3 kontrolne točke te dobra na dvije točke. Nije utvrđen negativan učinak lučice na mikrobiološku kvalitetu mora na susjednoj plaži, s obzirom da su obje točke na plaži bile izvrsne kvalitete.
Dobiveni rezultati su plod rada i upravljanja lučicom PŠD Špinut ,te savjesnog ponašanja korisnika tj. članova društva.

(Slika 2.)

(Slika 2.)

Početak radova na projektu “Odvodnje priobalnih površina i kemijsko – fizikalno pročišćavanja voda PŠD Špinut u sklopu projekta INTERREG ECOMAP projekt”

Snimka početka radova.

UPITNIK

U sklopu projekta ECOMAP ( Interreg Italy – Croatia) istražujemo zadovoljstvo i stavove korisnika luka. S tim ciljem je pripremljen ovaj upitnik. Upitnik je anoniman i rezulati će se koristiti u svrhu poboljšanja uvjeta u lukama. Podaci će biti korišteni isključivo u istraživačke svrhe i samo u sumarnom obliku.Zahvaljujemo se svima koji će ispuniti ovu anketu i time pridonijeti istraživanju.

UPITNIK

Anketa je anonimna, te Vas molimo da odgovarate iskreno i objektivno kako bi u konačnici rezultati bili vjerodostojni.