Pomorsko športsko društvo “Špinut” iz Splita osnovano je 1973. godine. Lučicu su gradili članovi društva uz pomoć splitskih poduzeća. Cilj osnivanja i gradnje lučice bio je razvoj i promicanje športskih aktivnosti iz područja športskog ribolova, jedrenja i ronilačkih aktivnosti uz osiguranje sigurnog priveza brodica udruženika.


Spomen ploća osnivačima društva

 
Cilj dijelovanja
Razvoj i promicanje športskih aktivnosti iz područja športskog ribolova, jedrenja i ronilačkih aktivnosti.
 
Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi

Usklađuje djelovanje udruženih Klubova; vodi bigu o održavanju zajedničke imovine; vodi cjelokupno poslovanje; vodi materijalno i financijsko poslovanje; odgovara za uspješno gospodarenje resursima; vodi brigu za dogradnju i bolju tehničku opremljenost lučice, lučke infrastrukture i drugih objekata.; osigurava sredstva za provođenje športskog programa udruženih klubova; osigurava sredstva za nabavku opreme potrebne za provođenje športskog programa udruženih klubova; poduzima u skladu sa svojim mogućnostima radnje u svezi osiguranja dodatnih vanjskih izvora prihoda, posebno putem marketinga djelovanja; osigurava uvjete za društvene aktivnosti članova udruženih klubova; organizira odgovarajuću administrativno-upravnu i materijalno financijsku službu na gospodarskoj osnovi za obavljanje poslova od interesa za Društvo i udružene klubove.