Flowers in Chania

IINTERREG je program koji je pokrenut od strane Europske unije s ciljem jačanja učinka Kohezijske politike Europske unije u razdoblju 2014.g do 2020.g
INTERREG Italija Hrvatska je program prekogranične suradnje između dvije susjedne države  s ciljem razmjene znanja te iskustva,razvijanje i provedba pilot aktivnosti, testiranje izvodivosti novihpolitika, proizvoda i usluga te podržavanje investicija.
Program će  pridonijeti oslobođenju”potencijala plavog rasta” u obje zemlje kroz ulaganje  u istraživanje i investiranje u sektore plavog gospodarstva te unaprijediti zajedničko praćenje klimatskih promjena i sprječavanje prirodni rizika. Ujedno će pomoći razvoju pomorskog prometa s ciljem održivosti turizma i bolje prostorne raspodijele kretanja posjetitelja u regiji.
U samom programu je uključeno 25 pokrajina s talijanske strane i 8 županija sa hrvatske strane.

ECOMAP projekt je u sastavu INTERREG Italija -Hrvatska u kojem su pored pet hrvatskih partnera uključeno i šest  partnera  iz Italije.


PŠD ŠPINUT je jedan od projektnih partnera u programu.
Konkretno u sklopu projekta će se: nabaviti i ugraditi oprema za kemijsko i fizikalno pročišćavanje otpadnih voda koje nastaju prilikom pranja brodova,osigurat će se i uređaj za ispumpavanje i prihvat fekalnih tj. crnih voda sa brodica i jahti.
Drugi dio ovog projekta u našoj marini se odnosi na izgradnji sustava odvodnje i pročišćavanje oborinskih voda sa asfaltiranih površina gdje su brodovi na suhom vezu a ujedno se odvija prometna komunikacija.
Rezultati ovog projekta će se vidjeti i kroz stvaranje klastera “Smart port cities” i “Smart tourism”. Radi se o udruženju lučkih gradova i luka koje povezuju visoki standardi o ekologiji , očuvanju okoliša i podizanju svijesti o ekološkom očuvanju mora i okoliša.
Projekt će biti ostvaren i završen za 2 i pol godine, a sama vrijednost dijela projekta što se odnosi na našu marinu je 291.399,85 Eura. Sredstva su osigurana sa udjelom 85% sredstava iz europskih fondova i 15% vlastitih sredstava.

Nabave u okviru projekta financiranih iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

EKOLOŠKI ODRŽIVO UPRAVLJANJE MARINAMA I TURISTIČKIM LUKAMA – INTERREG ECOMAP

Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi

Ne

Broj ugovora

ID 10047543

Naziv projekta

EKOLOŠKI ODRŽIVO UPRAVLJANJE MARINAMA I TURISTIČKIM LUKAMA – INTERREG ECOMAP

OIB tvrtke ili organizacije

75223462233

Naziv tvrtke ili organizacije

PŠD Špinut

Osoba za kontakt

Siniša Grčić

Lokacija

Splitsko-dalmatinska , Split

Kontakt telefon

+385 98360179

Email

sinagrcic@gmail.com

Vrsta nabave

Radovi

Datum objave

08. 07. 2019.

Rok za dostavu ponuda

30. 07. 2019.

Kratak opis nabave

Nabava za radove na građevini odvodnje priobalnih površina i kemijsko fizikalnog pročišćavanje voda u lučici PŠD Špinut u sklopu projekta “ekološki održivo upravljanje marinama i turističkim lukama ” Interreg ECOMAP

Priloženi dokumenti

Dokumentacija o nabavi.docx
Dokumentacija o nabavi
Datum: 8.7.2019. GLAVNI PROJEKT.pdf
Glavni Projekt
Datum: 8.7.2019. TROŠKOVNIK.xls
Troškovnik radova

Datum: 8.7.2019.