Pomorsko športsko društvo bavi se gospodarskom djelatnosti pružanje usluga smještaja nautičarima, osiguranje zimovališta, održavanje i servisiranje plovila, uslugama iz područja pomorskih aktivnosti te davanje u zakup svojih osnovnih sredstava i objekata kojima upravlja.