Pomorsko športsko društvo “Špinut”, Lučica 7, SPLIT