MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE dana 31.10.2023 godine objavilo je namjeru davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu rekonstrukcije i korištenja luke posebne namjene – sportske luke Špinut. Dokumentacija za navedeni natječaj nalazi se u privitku.

Obavijest o namjeri davanja koncesije-1